Remontoijan muistilista

Ennen remontin aloittamista on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja. Tässä on joitakin keskeisiä asioita, joita remontoijan tulisi harkita:

 1. Tavoitteet ja tarpeet: Selvitä, mitä haluat saavuttaa remontilla. Määrittele tarkasti tavoitteesi ja tarpeesi, jotta voit suunnitella remontin sen perusteella.
 2. Budjetti: Arvioi realistisesti, kuinka paljon olet valmis sijoittamaan remonttiin. Tee kustannusarvio ja pidä budjetti mielessä koko projektin ajan.
 3. Suunnittelu: Laadi suunnitelma remontista. Tämä sisältää muun muassa tarvittavat työvaiheet, aikataulun, materiaalit ja mahdolliset luvat tai viranomaisvaatimukset. Asunto-osakeyhtiössä asuvan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista sekä toimitettava tarvittavat suunnitelmat.
 4. Tarvittavat parkkipaikat: Selvitä mihin voidaan sijoittaa mahdolliset jätelavat ja millaiset mahdollisuudet on pysäköinteihin. Remonteissa lähtee paljon tavaraa pois sekä uutta tulee tilalle ja tarvitaan jatkuvasti myös erilaisia isoja ja pienempiä työkaluja joita joudutaan kuljettelemaan. Logistiikka on tärkeä osa remonttia.
 5. Ammattilaiset: Arvioi, tarvitsetko ammattilaisten apua remontin suorittamisessa. Etsi luotettava ja pätevä rakennusliike tai urakoitsija tarvittaessa. Varmista, että heillä on asianmukaiset luvat ja vakuutukset.
 6. Sopimukset ja luvat: Tarvittaessa laadi kirjallinen sopimus remonttityöstä urakoitsijan kanssa. Tutki myös, tarvitaanko remontille rakennuslupa tai muita viranomaisvaatimuksia, ja hanki tarvittavat luvat ennen työn aloittamista. Asunto-osakeyhtiössä remontin voi aloittaa vasta kun taloyhtiö antaa siihen luvan.
 7. Aikataulu: Laadi realistinen aikataulu remontille, ottaen huomioon työn laajuus, mahdolliset viivästykset ja muut sitoumukset.
 8. Väliaikainen asuminen: Jos remontti vaikuttaa asumiseen, harkitse väliaikaista asumisjärjestelyä ja varmista tarvittaessa majoitus ennen remontin alkua.
 9. Valmistelu: Tee tarvittavat valmistelut remonttia varten, kuten tyhjennä tilat, suojaus ja tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden hankinta.
 10. Pintamateriaalit: materiaalivalinnat ja niiden toimitusajat pitää ottaa huomioon jo remonttia suunnitellessa. Joillain tuotteilla voi olla pitkät toimitusajat, joten senkin vuoksi ne olisi syytä hankkia ennen remontin aloitusta. On hyvä myös miettiä kuka hoitaa tilausten haalaukset, kuljetukset ja vastaanotot työmaalla
 11. Rakentamiseen liittyy paljon määräyksiä ja ohjeistuksia, joten se on ammattitaitoa vaativaa työtä. Näin ollen on suositeltavaa teettää remontti alan ammattilaisilla ja miettiä ulkopuolista valvojaa, joka tekee esimerkiksi tarvittavia kosteusmittauksia ja niistä dokumentaatiot.
 12. Viestintä: Pidä avointa viestintää urakoitsijan tai remontin toteuttajan kanssa. Keskustele säännöllisesti projektin etenemisestä ja ole valmis tekemään päätöksiä tarvittaessa.
 13. Turvallisuus: Huolehdi työmaan turvallisuudesta ja noudattamalla asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä. Tarvittaessa varmista, että työmaalla on asianmukaiset turvallisuusvarusteet.

Huolellinen suunnittelu ja valmistelu ennen remontin aloittamista auttavat varmistamaan, että projekti sujuu suunnitellusti ja saavuttaa tavoitteet budjetissa ja aikataulussa.

REMONTTI-ILMOITUS

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että asunnossa tehtävistä remonteista tulee ilmoittaa taloyhtiön hallitukselle. Remontti-ilmoitus täytyy tehdä aina, kun remontilla voi olla vaikutusta talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden tekemiä tai teettämiä remontteja. Valvonnasta voi vastata joko taloyhtiön edustaja tai ulkopuolinen valvoja.

Oheisen linkin kautta voi tutustua 1. heinäkuuta 2010 uudistuneeseen Asunto-osakeyhtiölakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

KOTITALOUSVÄHENNYS

Hyödynnä kotitalousvähennys, jonka saa asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Kotitalousvähennys koskee työn osuutta (ei siis esimerkiksi materiaaleja tai matkakuluja). Esimerkiksi seuraavat työt oikeuttavat kotitalousvähennykseen:

 • keittiöremontti, kylpyhuoneremontti tai muu huoneiston remontti
 • omakotitalon kellarin remontti
 • sähkö-, putki- ja kaapelityöt omakotitaloon

Tarkempaa tietoa löydät helposti Verohallinnon sivuilta!

ASBESTILAKI

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Asbestilaki koskettaa kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Laki velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina, ennen kuin tällaisissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin hankkeisiin. Toisin kuin aiemmin, nykyisin ei siis ole sallittua jättää asbestikartoitusta tekemättä siinäkään tapauksessa, että purkutyöt sovittaisiin joka tapauksessa tehtävän asbestipurkuna. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi poraus ja hionta.

On tärkeää ottaa asbesti vakavasti ja turvautua asbestikartoitukseen ammattilaisten avulla, sillä altistuminen asbestille voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten asbestoosi, keuhkosyöpä ja mesoteliooma.

http://www.jerodel.fi/yhteystiedot/

TARJOUSPYYNTÖ

Täytä tarjouslomake niin otamme yhteyttä.