Hyödyllistä tietoa

REMONTTI-ILMOITUS

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että asunnossa tehtävistä remonteista tulee ilmoittaa taloyhtiön hallitukselle. Remontti-ilmoitus täytyy tehdä aina, kun remontilla voi olla vaikutusta talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaiden tekemiä tai teettämiä remontteja. Valvonnasta voi vastata joko taloyhtiön edustaja tai ulkopuolinen valvoja.

Oheisen linkin kautta voi tutustua 1. heinäkuuta 2010 uudistuneeseen Asunto-osakeyhtiölakiin http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

KOTITALOUSVÄHENNYS

Hyödynnä kotitalousvähennys, jonka saa asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Kotitalousvähennys koskee työn osuutta (ei siis esimerkiksi materiaaleja tai matkakuluja). Esimerkiksi seuraavat työt oikeuttavat kotitalousvähennykseen:

  • keittiöremontti, kylpyhuoneremontti tai muu huoneiston remontti
  • omakotitalon kellarin remontti
  • sähkö-, putki- ja kaapelityöt omakotitaloon

Tarkempaa tietoa löydät helposti Verohallinnon sivuilta!

ASBESTILAKI

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Asbestilaki koskettaa kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Laki velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina, ennen kuin tällaisissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin hankkeisiin. Toisin kuin aiemmin, nykyisin ei siis ole sallittua jättää asbestikartoitusta tekemättä siinäkään tapauksessa, että purkutyöt sovittaisiin joka tapauksessa tehtävän asbestipurkuna. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi poraus ja hionta.

On tärkeää ottaa asbesti vakavasti ja turvautua asbestikartoitukseen ammattilaisten avulla, sillä altistuminen asbestille voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten asbestoosi, keuhkosyöpä ja mesoteliooma.

http://www.jerodel.fi/yhteystiedot/

TARJOUSPYYNTÖ

Täytä tarjouslomake niin otamme yhteyttä.